نور... نیاز

فقط برای تو که از حضورت جامانده ام ... که نوری و نیازم

...

هنوز بهار نیامده به هیئت چکاوک در آمدی  پر گشودی  در بارش باران بهار در روشنایی آفتاب کوچه ها... نیستنت مهربان؛ لبخندها را ناباورانه تعبیر کرد "دلتنگی" ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 38 بازدید
مرداد 94
1 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
6 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
3 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
8 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
9 پست
آبان 92
3 پست